Kimo Restaurant

ARRÓS AMB ESTURIÓ I TROMPETES DE LA MORT

17/03/2018

Preu: 3'5€
Horari: 13h-16h
Direcció:
Web: restaurantkimo.com